top of page

DOSRIGHT Automatisch Sproeisysteem

Dosright automatische sproeisystemen zijn ontwikkeld om maden te bestrijden in de mestopslag. De mest op de mestbanden van de stal wordt beneveld door het automatische sproeisysteem. Hiermee wordt eenvoudig alle mest die uit de stal wordt afgedraaid, voorzien van een middel tegen maden zonder dat er extra werk benodigd is.

Dosright Automatisch sproeisysteem.png
bottom of page